اخبار

ابلاغ تفاهم نامه و دستورالعمل اجرایی بیمه عمر و حوادث و مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعت آب و برق (عمر تلفیقی) بیمه دی
1396/03/21