اخبار

ابلاغ قرارداد بیمه نامه تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق دوره 97-96
1396/04/12
قراردادهای بیمه گران به ترتیب سهم آنان در قرارداد دوره 96-95

دانا
ایران
سینا
کارآفرین
دی
میهن
ملت
sarmad.jpg سرمد
آتیه سازان حافظ

اطلاعات مربوط به جدول پاسخهای بیمه گران در نامه شماره 96/22147/500 مورخ 1396/4/12 معاون محترم وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی (مربوط به مراکز طرف قرارداد برخی شرکتهای بیمه)

بیمه دانا مراکز طرف قرارداد
بیمه سینا مراکز طرف قرارداد
بیمه میهن مراکز طرف قرارداد
بیمه ملت مراکز طرف قرارداد
بیمه سرمد مراکز طرف قرارداد