اخبار

اطلاعیه فوری و مهم درخصوص قرارداد درمان
1397/04/10
به اطلاع کلیه شرکتهای مادر تخصصی، مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته و شرکتهای زیرمجموعه،حوزه ستادی وزارت نیرو و ساتبا می رساند، انعقاد قرارداد درمان دوره 98-97 صرفاً با شرکتهایی که قرارداد آنها از طریق این دفتر ابلاغ شده و در سایت رسمی مربوطه درج می گردد مجاز می باشد و لازم است کلیه شرکتها و مراکز از انعقاد قرارداد با هر شرکت بیمه گری غیر از موارد اعلامی و ابلاغی وزارت نیرو اکیداً خودداری نمایند.
با توجه به انقضای مدت قرارداد درمان دوره قبل، شرکتها موظف هستند صرفاً با شرکتهای مورد تأیید سریعاً قرارداد انعقاد نموده و در این خصوص هیچگونه تأخیری جایز نمی باشد.