اخبار

امکان ثبت نام برای کسانی که موفق به ثبت نام آزمون استخدامی وزارت نیرو نشده اند و امکان ویرایش اطلاعات برای ثبت نام کنندگان قبلی از تاریخ 1396/1/27 لغایت 1396/1/29
1396/01/26
پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون استخدامی مورخ 1396/2/22شرکتهای وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه وزارت نیرو،
یه اطلاع می رساند با عنایت به اینکه تعدادی از متقاضیان شرکت در آزمون مذکور موفق به ثبت نام نگردیده اند به منظور مساعدت با
نامبردگان و پیرو هماهنگی های بعمل آمده با سازمان سنجش آموزش کشور امکان ثبت نام برای افراد مذکور و ویرایش برای افرادی
که قبلا ثبت نام نموده اند از تاریخ 1396/1/27 لغایت1396/1/29 در سایت سازمان سنجش آموزش کشور فراهم می گردد.

شایان ذکر است برخی از رشته های تحصیلی به شرایط احراز رشته های شغلی کارشناس نرم افزار (کد 2635)، کارشناس IT ویژه بخش حراست (کد 2636)،
 کارشناس کامپیوتر و فناوری اطلاعات (کد 2637)، مهندس برق- قدرت (کد 2639)، مهندس عمران (کد 2644) و کارشناس منابع آب (کد 2646) اضافه می گردد
که متقاضیان جهت اطلاع از رشته های تحصیلی و شغل محلهای مورد نظر در تاریخ تعیین شده به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه نمایند.