اخبار

برگزاری آزمون استخدامی شرکتهای غیردولتی توزیع نیروی برق و آب و فاضلاب شهری و استانی در اردیبهشت ماه سال 96
1395/12/16

"‌ به منظور ايجاد شرايط رقابتي در جذب و استخدام افراد و رعايت عدالت استخدامي در پاسداشت حقوق شهروندي از طريق فراخوان عمومي،

آزمون استخدامي (كتبي) شركتهاي غير دولتي آب و فاضلاب شهري و استاني (26 شرکت آب و فاضلاب استانی و 4 شرکت آب و فاضلاب شهری)

و شركتهاي توزيع نیروی برق ( 18 شركت توزیع نیروی برق ) در روز جمعه مورخ  96/2/22 به حول و قوه الهي برگزار مي گردد . كليه داوطلبان محترم

اعم از عموم هموطنان ( داوطلبان آزاد )، مشمولین سهمیه ایثارگران، معلولین ، همکاران شرکتی شاغل در شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو و...

مي توانند با مراجعه به سايت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org از تاريخ 95/12/18 لغايت 95/12/24 اقدام به ثبت نام نمايند . "