اخبار

برگزاری جلسه بررسی ساختار آموزشی و نحوه بکارگیری کارکنان حوزه بیمه (درمان و عمر)
1395/10/01
با عنایت به ضرورت آموزش، کارآمدی و بروز بودن اطلاعات و آگاهی کارکنان و کارشناسان حوزه بیمه (درمان و عمر)، روز یکشنبه مورخ 1395/9/28 اولین جلسه بررسی ساختار آموزشی و نحوه بکارگیری این قشر از کارکنان در صنعت آب و برق با حضور نمایندگان شرکتهای مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، توانیر، مهندسی آب و فاضلاب کشور و تولید برق حرارتی برگزار شد.