اخبار

تمديد مهلت ثبت نام در آزمون استخدامي شركت هاي وابسته (غيردولتي) وزارت نيرو در سال 1396
1395/12/25
بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در
آزمون استخدامي شركت هاي وابسته (غيردولتي) وزارت نيرو 
 در سال 1396 مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر
براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (24/12/95) 
براي ثبت نام
اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان
 بتوانند تا 
 روز جمعه مورخ 95/12/27  نسبت به ثبت نام خود
اقدام نمايند؛ لذا كليه متقاضيان ضرورت دارد كه در مهلت
در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي
ثبت‌نام به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش‌ آموزش كشور
به نشاني 
  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام
در آزمون مذكور اقدام نمايند. ضمناً آن دسته از داوطلباني كه
قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده‌اند، مي‌توانند در صورت تمايل
تا 
تاريخ فوق نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت نامي اقدام نمايند.