اخبار

درگذشت دوست مهربان و همکار ارجمندمان سرکار خانم حاجی کریم
1395/10/12

تنها اوست كه مي ماند

زير         اين             آسمان            مينايي                                   چاره اي نيست جز شكيبايي

 
كار او چيدن است و برچيدن                                                   كار        ما     داغ       يكدگر ديدن

 
 در اندوه از دست دادن خواهر عزيز، دوست مهربان و همكار ارجمندمان مرحومه سرکار خانم حاجی کریم  به سوگ نشسته ايم .
فقدان اين عزيز را به صنعت آب و برق كشور و كاركنان صديق و سخت كوش وزارت نيرو تسليت عرض مي نمائيم .