اخبار

نتایج آزمون استخدامی مورخ 22 / 2 / 96 شرکتهای وابسته (غیر دولتی) زیرمجموعه شرکتهای مادرتخصصی توانیر و مهندسی آب و فاضلاب کشور
1396/09/28
نتایج آزمون استخدامی مورخ 22 / 2 / 96 شرکتهای وابسته (غیر دولتی) زیرمجموعه شرکتهای مادرتخصصی توانیر و مهندسی آب و فاضلاب کشور از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اعلام گرديد