اخبار

ابلاغ نحوه اجراي قراردادهاي بيمه عمر و درمان به شركت هاي مادرتخصصي و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته
1393/01/24

پیرو اطلاعیه شماره 530/35669/92 مورخ 12/8/92 مربوط به بیمه عمر و حوادث کارکنان و به منظور ارائه توصیه هایی در روند عقد قرارداد درمان ، ضمن تاکید بر اصل حسن نیت با بیمه گران مجری قرارداد­های وزارت نیرو ، لازم است کلیه شرکتهای مشمول قرارداد های مذکور، موارد ذیل را رعایت نمایند :

 

   الف بیمه درمان :

1-    در عقد قرارداد با بیمه گر لازم است مفاد قراردادی که از سوي وزارت نیرو ابلاغ شده و ممهور به مهر دفتر معاونت تحقیقات و منابع انسانی بوده و بر روی سایت دفتر توسعه منابع انسانی به آدرس http://hrd.moe.gov.ir قرار گرفته است دقیقا رعایت گردد.

2-    آشنایی کامل کارشناسان ذیربط با جزئیات بند­های قرارداد و اطلاع رسانی کامل به بیمه شدگان ( بدین منظور شرکتها می توانند از مطالب سایت دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو به آدرس فوق الذکر بهره برداری کنند)

3-    شرکتها در انتخاب هر بیمه­گر دارای مجوز قانونی فعالیت در چارچوب قرارداد مختار می­باشند اما توصیه می­گردد در فرآیند انتخاب بیمه گر طرف قرارداد موارد ذیل رعایت گردد :

 1-3- بررسی پیشینه و سوابق قبلی شعبه بیمه­گر در خدمات رسانی

 2-3- بررسی شرایط مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه گر بر اساس درجه و امتیاز (کیفیت و سرعت خدمات­رسانی درمانی و اورژانسی) ، نحوه توزیع و گستردگی مراکز درمانی طرف قرارداد در شهر و استان ذيربط با بیمه­گر شامل مراکز بیمارستانی ، پزشکی ، سونوگرافی ، آزمایشگاهی ، داروخانه­اي و ... ، حفظ کمیت مراکز درمانی حداقل در سطح قرارداد دوره قبل ، اطلاع داشتن از جزئیات قرارداد بیمه­گر با مراکز مذکور ، فراهم نمودن شرايط ویژه برای عقد قرارداد با مراکز درمانی موردنظر شرکت (بیمه­گزار) مطابق با درخواست شرکت بیمه­گزار، با رعایت بند 14-8 قرارداد و ماده 8 مقررات گوناگون قرارداد (فصل سوم)

3-3- رعایت ماده 10 از مقررات گوناگون توسط بیمه­گر

4-3- امکان صدور معرفی نامه در حداقل زمان ممکن حتی در روزهای تعطیل

5-3- امکان برخورداری از سیستم های پشتیبانی و جوابگویی به سئوالات در تمامی ساعات شبانه روز 

6-3- با عنایت به اینکه شرایط قانونی فسخ قرارداد در آیین نامه ها از جمله ماده 14 آئین­نامه شماره 74 درمان ذکر گردیده، بنابراین ضرورت دارد شرکت ها ضمن اشراف بر موضوع، در صورت عدم رعایت شرايط توافق شده توسط بیمه­گر، ضمانتهای اجرایی لازم را قبلا در قرار داد فیما بین در نظر گرفته باشند.

7-3- ملزم نمودن بیمه­گر طرف قرارداد به تسویه حساب هزینه درمانی پرداخت شده توسط بیمه شدگان ، در حداقل زمان ممکن

4-    رعایت  بندهای 7-8 ، 8-8 و همچنین بندهای 6  و 10 ماده 11 قرارداد (استثنائات) و اطلاع رسانی پیرامون آنها

5-    نحوه محاسبه فرانشیز:  نخست فرانشیز از هزینه واقعی بیمه شده کسر شده و چنانچه مابقی از سقف تعهدات بیمه گر بالاتر باشد سقف بطور کامل به بیمه شده پرداخت مي­گردد، در غیر اینصورت لازم است مابقی (که کمتر ازسقف می باشد) به بیمه شده پرداخت گردد.

6-    در صورت مراجعه بیمه شده به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه­گر ( بر طبق شرايط قرارداد) صرفا فرانشیز از بیمه شده کسر مي­گردد و سایر هزینه­ها در تعهد بیمه­گر است.

 

    ب- بیمه عمر و حادثه :

1-    شرکتها لازم است در مورد بیمه نامه فوق اطلاع کامل حاصل کرده و اطلاع رسانی درست و به موقع را به بیمه شدگان جهت آگاهی از مزایا و امکانات طرح ارائه دهند در این رابطه شرکتها می توانند از سایت دفتر توسعه منابع انسانی بهره برداری نمایند.

   2-   همانطور که در اطلاعیه صدرالذکر اشاره شده است ، به منظور راه اندازی نرم افزار بیمه و اطلاع بیمه­شدگان از سرمایه و ذخایر خود از طریق سایت بیمه گر، لازم است اطلاعات مورد درخواست بیمه گر در اسرع وقت و بر اساس فرمت ارسال شده به بیمه گر پایه در اختیار بیمه گر قرار گیرد ، چنانچه در این راستا تعللی از سوی شرکت بیمه گر صورت گيرد، لازم است موضوع به دفتر توسعه منابع انسانی منعکس گردد.