اخبار

اعلام نتایج آزمون استخدامی مورخ 1397/7/26 شرکتهای وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو در سایت سازمان سنجش کشور
1397/09/17نتایج آزمون استخدامی مورخ 1397/7/26 شرکتهای وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو

در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام گردید.