اخبار

اعلام نتایج نهایی هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شرکتهای مدیریت منابع آب ایران و مهندسی آب و فاضلاب کشور و حوزه ستادی وزارت نیرو
1399/05/05

نتایج نهایی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

و حوزه ستادی وزارت نیرو در هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی از

طریق سایت سازمان سنجش به  نشانی www.sanjesh.org اعلام گردید.