اخبار

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی مورخ 1397/7/26 شرکتهای وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو
1398/03/01

نتایج نهایی آزمون استخدامی مورخ 97/7/26 شرکتهای وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق

و مدیریت تولید برق (نیروگاه) به زودی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می گردد.

نتایج آزمون شرکتهای آب و فاضلاب نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.