اخبار

تقدیر از همکاران بازنشسته دفتر توسعه منابع انسانی
1398/02/10

با حضور مدیر کل، معاونین و جمعی از همکاران دفتر توسعه منابع انسانی و معاونت تحقیقات و منابع انسانی،

طی مراسمی از همکاران این دفتر که در سال 1397 به افتخار بازنشستگینائل آمده اند تقدیر بعمل آمد.

در این مراسم از زحمات  آقایان مرادعلی عباسی، مهدی نوروزی، و حسن حسن زاده در طی دوران خدمت

ایشان قدردانی گردید.