اخبار

درگذشت همكار گرامي آقاي محمدعلي هدايت
1393/03/25
متاسفانه در ماه گذشته دفتر توسعه منابع انساني يكي از همكاران خوب و باتجربه خود را از دست داد.
آقاي محمدعلي هدايت كه از مديران خدوم و كارشناسان خبره و باتجربه در نظام پرداخت بود، بر اثر سانحه دارفاني را وداع گفت. اين ضايعه اسفناك را خدمت خانواده گرانقدر ايشان تسليت عرض مي نمائيم.
يادش گرامي باد.