اخبار

صدور احکام افزایش سنواتی و پرداخت افزایشها
1398/02/31
مکاتبه مدیر کل محترم دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو با کلیه شرکتهای مادر تخصصی و مراکز آموزشی وابسته:

پیرو ابلاغ بخشنامه­ های افزایشات سالیانه کارکنان شرکت­های تابعه (دولتی) و وابسته (غیر دولتی)، حسب

دستور مقام عالی وزارت، خواهشمند است دستور فرمائید کلیه شرکت­های زیرمجموعه در اسرع وقت نسبت

به صدور احکام افزایشات سال 1398 کارکنان اقدام و افزایشات مذکور همراه با حقوق اردیبهشت ماه

پرداخت گردد.