اخبار

نتایج نهایی ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی
1398/07/13

نتایج نهایی ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مربوط به
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی
به تعداد 279 نفر از طریق سامانه جهاد دانشگاهی به نشانی http://hrtc.ir
اعلام گردید.