اخبار

پذيرش مقاله رئيس گروه انگيزش و كارآمدي در 28امين كنفرانس بين المللي برق
1392/10/30

مقاله آقای حسن ناصری رئیس گروه انگیزش و کار آمدی با عنوان "مفهوم بی ثباتی در خرید انرژی برق " به عنوان تنها مقاله پذیرش شده از حوزه ستادی وزارت نیرو در بیست وهشتمین کنفرانس بین المللی برق ارائه شد.