دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره
1402/06/11

دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها به عنوان عضو هیئت مدیره هیئت عامل معرفی می‌شوند در سال ۱۴۰۲