تصویب شغل اپراتوری در شرکت‌های برق منطقه‌ای به عنوان شغل کارگری در شورای توسعه مدیریت سازمان اداري و استخدامي کشور
1402/08/13


شورای توسعه مدیریت سازمان اداري و استخدامي کشور، موضوعی که سال‌ها مورد درخواست همکاران اپراتور در شرکت‌های برق منطقه‌ای بود را تصویب کرد.
در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص ساماندهی نظامات پرداخت و مشاغل کارگری، شورای توسعه مدیریت سازمان اداري و استخدامي کشور در تاریخ 1402/۰۷/10 با حضور معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو و مدیران و مسئولین ذیربط از وزارت نیرو و مدیرعامل و مسئولین مربوطه در شرکت مادرتخصصی توانیر، ضمن بررسی و تصویب شغل اپراتوری بعنوان شغل کارگری مقرر نمود کلیه کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد انجام کار معین (مشخص) شاغل در شغل مذکور بصورت کارگری ساماندهی شوند.
با توجه به اینکه تنوع استخدامی در شغل اپراتور یکی از چالش‌های اصلی وزارت نیرو در سال‌های اخیر بوده است، انتظار است این مصوبه مشکلات کلیه کارکنان شاغل در آن شغل را بصورت ریشه‌ای برطرف سازد.