وزارت نیرو، صدرنشین شفاف‌ترین‌ دستگاه‌ها
1402/07/05

براساس گزارش مديرکل دفتر توسعه حکمراني داده مبناي سازمان اداري و استخدامي کشور، وزارت نيرو در عملکرد ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع شفافيت در پرداخت حقوق و مزايا و ثبت اطلاعات حقوق و مزاياي پرسنلي) ، رتبه اول را در بين کليه دستگاههاي اجرايي کشور کسب نموده است.