نتایج آزمون استخدامی مورخ 1397/7/26 شرکتهای وابسته (غیردولتی) صنعت آب و برق
1397/09/14


نتایج آزمون استخدامی مورخ 1397/7/26 شرکتهای وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری

و مدیریت تولید برق به زودی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اعلام می گردد.