اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی مورخ 1397/7/26 شرکتهای وابسته (غیردولتی)
1398/03/27
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی مورخ 1397/7/26 شرکتهای وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه 

آب و فاضلاب به زودی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می گردد.